Newsfeed N°3 – ENG-ITA

Juvenile Sex Offenders and Juvenile Justice in Italy For a long time it was believed that sex crimes were mainly perpetrated by adults. Yet, official statistics show that sexual violence committed by minors is a slowly but steadily growing phenomenon, at least in Italy. According to the data of minors and young adults in charge […]

Newsfeed N°3 – EE-ES-DE

Alaealiste poolt toime pandud seksuaalkuriteod ja alaealiste õigusemõistmine Itaalias Pikka aega arvati, et seksuaalkuritegude toimepanijad on peamiselt täiskasvanud. Ometi näitab ametlik statistika, et alaealiste poolt toime pandud seksuaalvägivald on vähemalt Itaalias aeglaselt, kuid järjekindlalt kasvav nähtus. Vastavalt alaealiste ja noorte täiskasvanute eest vastutavate sotsiaalteenuste ametite andmetele on aastatel 2017-2019 suurenenud noorte seksuaalkuritegude toimepanijate arv: 2017. […]