Newsfeed N°5 – ENG-ITA

2nd Transnational Meeting – DAY 2 The first day of exchange between experts around practices and experiences in the field of Child protection and interventions with underaged persons exposed to trauma and violence, organized in the framework of the “INTIT – Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of Violence” (881677 – I.N.T.I.T. – REC-AG-2019 […]

Newsfeed N°5 – EE-ES-DE

KUTSEALADEVAHELISED VÄLJAKUTSED KOOSTÖÖS MITUT ASUTUST HÕLMAVAS TÖÖS I.N.T.I.T. 2. riikidevaheline vahetuskohtumine Euroopa Komisjoni rahastatud projekti “INTIT – Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of Violence” (881677 – I.N.T.I.T. – REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019) raames korraldatud esimene ekspertide vahetuspäev lastekaitse ja trauma- ja vägivallaga kokku puutuvate alaealistega seotud praktikate ja kogemuste üle lõppes edukalt. 22. veebruaril […]